Poniedziałek, Lipiec 3, 2017, 14:31

W dniu 27 czerwca nasi podopieczni brali udział w pielgrzymce „Śladami bł. ks. Zygmunta Pisarskiego”.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie we współpracy z parafią Św. Franciszka Ksawerego, z okazji 91 rocznicy święceń kapłańskich swojego Patrona zorganizował integracyjną pielgrzymkę p.n.: ,,Śladami Błogosławionego Ks. Z. Pisarskiego”, która odbyła się 27 czerwca 2017 r. Przewodnictwo duchowe pielgrzymki sprawował ks. dziekan Henryk Kapica proboszcz parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.W pielgrzymce uczestniczył siostrzeniec Bł. Ks. Z. Pisarskiego z Kraśnika Pan Jerzy Cichocki z żoną i córką, mieszkańcy Krasnegostawu oraz grupa parafian z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Siennicy Nadolnej na czele z ks. Zbigniewem Kulikiem.
Czas podróży wypełniony był modlitwą, śpiewem oraz słuchaniem cennych informacji i opowiadań Księdza Dziekana. Pierwszym punktem naszej pielgrzymki było nawiedzenie kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach (obecnie diecezja sandomierska). To tutaj decyzją ówczesnego biskupa 7 września 1926 r. nasz Błogosławiony jako wikariusz rozpoczął pracę duszpasterską . Z rozmowy z miejscowym proboszczem wynikało, że jesteśmy pierwszą grupą, która nawiedza to miejsce w związku z kultem Błogosławionego męczennika ks. Z. Pisarskiego.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki był kościół pw. Św. Michała Archanioła w Soli k. Biłgoraja. Dokładnie 90 lat temu - 27 czerwca 1927 r. ks. Z. Pisarski został skierowany do pracy w tej parafii. Dlatego, w tym kościele nasi duszpasterze koncelebrowali Mszę św. w naszych intencjach oraz w intencji miejscowych parafian, którzy przybyli aby razem z nami uczcić Błogosławionego, którego obraz jest widoczny obok głównego ołtarza. Warto zaznaczyć, że w roli organisty wystąpił miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Jankowski. Okolicznościową homilię powiedział ks. dziekan Henryk Kapica, psalmy śpiewała nasza muzykoterapeutka p. Edyta Bartecka Szwal, lekcję czytał uczestnik ŚDS Krzysztof Garbal. To była wyjątkowo uroczysta Msza św., przepiękne pieśni w wykonaniu ks. Jankowskiego wyciskały łzy wzruszenia. Odczuwaliśmy, że w tej parafii pamięć o naszym Błogosławionym żyje.
Kolejnym miejscem na drodze kapłańskiej ks. Pisarskiego była parafia pw. Św. Jozafata w Zamchu, tutaj ks. Pisarski był proboszczem od 5 października 1928 r. .W tej świątyni znajduje się obraz młodego kapłana Zygmunta Pisarskiego.
Następnym punktem naszej pielgrzymki była parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach, do której nominacje na probostwo ks. Z. Pisarski otrzymał 1 kwietnia 1930 r. Aktualny proboszcz ks. Julian Brzezicki z wielką pasją opowiadał o Błogosławionym i wielu pamiątkach z Nim związanych. Miejscowe Katolickie Stowarzyszenie Młodych nosi imię Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego, a tablica na budynek, w którym mieści się siedziba KSM została poświęcona w Zamościu 12 czerwca 1999 r. przez papieża Jana Pawła II, który dnia następnego w Warszawie, księdza Zygmunta Pisarskiego wyniósł do godności Błogosławionego w gronie 108 błogosławionych polskich męczenników za wiarę II wojny światowej. Tutaj stoi ponad stu letni budynek starej plebanii, w której mieszkał nasz Patron. W tym kościele ks. Z. Pisarski udzielił ślubu swojej siostrze Mariannie z Bolesławem Cichockim – tamtejszym organistą, a rodzicom obecnego na pielgrzymce Pana Jerzego Cichockiego, co jest zapisane w Księdze Parafialnej. Fakt ten potwierdzają pamiątkowe zdjęcia z tej uroczystości wykonane na tle starej plebanii. Było nam miło, że ks. Julian Brzezicki, proboszcz tej parafii tak pięknie pielęgnuje pamięć o naszym Patronie.
Po gorącym posiłku w Szczebrzeszynie udaliśmy się w dalszą drogę. Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Perespie była piątą parafią na drodze duszpasterskiej naszego Błogosławionego. Był tutaj proboszczem od 11 stycznia 1932 r. do 31 sierpnia 1933 r..
Ostatnim miejscem pracy Błogosławionego była parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdeszynie. W tej parafii ks. Pisarski był proboszczem od 1 września 1933 r., aż do dnia męczeńskiej śmierci 30 stycznia 1943 r.. Nawiedzenie tego miejsca pod przewodnictwem ks. dziekana Henryka Kapicy rozpoczęliśmy nabożeństwem Drogi Krzyżowej idąc ostatnią drogą życia ks. Z. Pisarskiego. Pod krzyżem, który upamiętnia miejsce męczeńskiej śmierci ks. Pisarskiego, zapaliliśmy znicz. Po modlitwie przy grobie Błogosławionego, który znajduje się na parafialnym cmentarzu, siostra zakonna z Łabuń ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, czcicielka Bł. S. Starowieyskiego, złożyła kwiaty oraz zapalono znicz. Następnie nawiedziliśmy miejscowy kościół, gdzie w nowym ołtarzu jest przygotowane miejsce na relikwie Błogosławionego. Po modlitwie ks. dziekan uczestnikom pielgrzymki udzielił Błogosławieństwa.
Miłym akcentem było spotkanie integracyjne przy ognisku, zorganizowane przez ks. proboszcza Mariusza Rybińskiego.


Celem pielgrzymki było nawiedzenie miejsc, parafii w których posługę kapłańską sprawował Błogosławiony krasnostawianin ks. Zygmunt Pisarski.

Link do galerii


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe

Aktualności

Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie