Środowiskowy Dom Samopomocy poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe podopiecznych, uczy samodzielności, umożliwia integrację społeczną oraz pobudza do aktywizacji zawodowej. Motywuje również uczestników do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości poprzez terapię i aktywną współpracę w procesie leczenia, co zmniejsza ryzyko nawrotu lub pogorszenia stanu zdrowia.

RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Statut

Statut
Środowiskowego Domu Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Program

Program działalności

Regulamin

Regulamin uczestników
Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie