Czwartek, Luty 16, 2017, 13:53

W dniu 6 lutego b.r. w Krasnostawskim Domu Kultury, z inicjatywy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Ku czci Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego z okazji 74 rocznicy męczeńskiej śmierci.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z dr. Leszkiem Janeczkiem, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Krasnegostawu Pani Hanny Mazurkiewicz oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw Pana Edwarda Kawęckiego. Kierownik ŚDS Bożenna Pachla wprowadziła widzów w teatykę i poprowadziła spotkanie. Wśród licznych gości przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Pani Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu, Pan Edward Kawęcki – Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Pani Urszula Hus – Przewodnicząca Rady Seniorów oraz radni RM. Księża z miejscowych i sąsiedzkich parafii: ks. dziekan Henryk Kapica – Proboszcz Parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, ks. Robert Farian z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, ks. Mariusz Myszak z Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie, ks. Ryszard Ostasz - Proboszcz Prafii pw. św. Anny w Tuczępach, ks. Zbigniew Kulik z Parfii pw. Miłosierdzia Bożego w Siennicy Nadolnej. W spotkaniu uczestniczył siostrzeniec Błogosławionego Pan Jerzy Cichocki z żoną Wandą i synem (z Kraśnika) oraz rodzina mieszkająca w Krasnymstawie: Pani Anna Matys i Danuta Żukowska z rodziną, Pan Mirosław Księżuk – Asystent Społeczny Poseł Teresy Hałas, którą reprezentowała Pani Katarzyna Bojarska, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, powiatu i gminy, prezesi spółek, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Krasnegostawu, członkowie Klubu Seniora działającego przy Krasnostawskim Domu Kultury, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filii w Krasnymstawie, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Krasnegostawu i okolic.

Przewodniczący RM - Pan Edward Kawęcki w swoim wystąpieniu podziękował Panu dr. Leszkowi Janeczkowi za ogromny wkład w szerzeniu Kultu Błogosławionego Ks. Zygmunta Pisarskiego oraz Księdzu Ryszardowi Ostaszowi (byłemu proboszczowi parafii w Gdeszynie), a także Bożennie Pachla – kierownikowi miejscowego ŚDS za podjętą inicjatywę nadania Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krasnymstawie. Ks. Ryszard Ostasz w kilku zdaniach zaprezentowł postać Błogosławionego i rozwinął myśl ,,człowieczeństwo wypływa z miłości...”. Głównym punktem spotkania był wykład – prezentacja multimedialna dr. Leszka Janeczka, w którym autor przybliżył zebranym postać Bohatera spotkania.

Błogosławiony Ks. Zygmunt Pisarski urodził się 24 kwietnia 1902 r. w Krasnymstawie. Tutaj spędził dzieciństwo i młodość. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1926 r. W latach 1926-1933 był wikariuszem w Modliborzycach i Soli k. Biłgoraja, proboszczem w Zamchu, Trzęsinach i Perespie, a od 1933 r. przez 10 lat proboszczem w Gdeszynie. W czasie wojny został wyrzucony z kościoła, który zamieniono na cerkiew prawosławną, a nabożeństwa odprawiał na plebanii i mimo różnych sugestii nie opuścił parafii w najcięższych chwilach. 30 stycznia 1943 r. wpadli do Gdeszyna Niemcy w poszukiwaniu komunistów. Księdza wyprowadzono przed plebanię i skonfrontowano z grupą około 30 mężczyzn, żądając by spośród nich wskazał komunistów. Odmówił Nie pomogły bicia i groźby. Wszystkich wyprowadzono za wieś, na łąkę, a gdy tam znowu odmówił wskazania komunistów, został zastrzelony razem z tymi od których wiele wycierpił, a których nie wydał i za których oddał życie.
Beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. przez Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Wykład ubogacony był starymi fotografiami osób, miejsc i sytuacji z okresu życia Bł. Ks. Zygmunta oraz prezentacją aktualnych miejsc i wydarzeń upamiętniających Postać Błogosławionego krasnostawianina.


W drugiej część spotkania wystąpił Zespół APOSTOLIKA działający przy Parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie pod kierunkiem Pana Lucjana Chruściela. Koncert o tematyce religijnej był ucztą duchową dla zebranych. Dopełnieniem spotkania było wystąpienie Pana Jerzego Cichockiego, który wspominając swojego wuja – Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego był żywym świadkiem tamtych czasów. Kończąc swoje wystąpienie podziękował władzom Krasnegostawu za pamięć i kult Błogosławionego w Krasnymstawie.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe

Aktualności

Copyright ©2017
Środowiskowy Dom Samopomocy
Imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego
w Krasnymstawie

Pomoc & Wsparcie